Ministerien palkkiot ja sidonnaisuudet

Ministereiden palkkio on määritelty edustajanpalkkiota koskevassa laissa.
Ministereiden palkkio vastaa eduskunnan varapuhemiehen palkkiota. Pääministerin palkkio vastaa eduskunnan puhemiehelle maksettavaa palkkiota. Palkkio on veronalaista tuloa.

Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista - Finlex
Laki edustajanpalkkioista - Finlex

Kansanedustajina toimiville ministereille maksetaan lisäksi kansanedustajan palkkiota ja kulukorvausta. Eduskunta pidättää ministeriksi valituilta kansanedustajilta puolet kansanedustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta.

Kansanedustajien palkkiot ja kulukorvaukset - eduskunta

Rinteen hallituksen sidonnaisuudet

Hallitus päätti 19. kesäkuuta 2019 lähettää eduskunnalle kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista. Ilmoitus sidonnaisuuksista sisältää tiedot ministerien elinkeinotoiminnasta, omistuksista yrityksissä, muut merkittävät tulolähteet ja velat sekä sellaiset tehtävät ja sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.

Ministeri Marinin sidonnaisuudet 7.11.2019
Ministeri Harakan sidonnaisuudet 10.10.2019
Ministerien Kulmuni ja Kaikkonen sidonnaisuudet 26.9.2019
Ministeri Kososen sidonnaisuudet 5.9.2019
Pääministeri Rinteen ja ministerien Kiuru ja Marin sidonnaisuudet 27.6.2019
Rinteen hallituksen sidonnaisuudet 19.6.2019