Jari Leppä

Jord- och skogsbruksminister

Centern i Finland

Aktuellt

Ändringen av foderlagen går vidare till riksdagen
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 31.10.2019 14.32
Det föreslås mera pengar till Livsmedelsverket och för miljöersättningar
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 31.10.2019 13.31
En bred arbetsgrupp för att samordna fisket och skyddet av saimenvikaren inleder arbetet
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 18.10.2019 11.05
I Saimen finns över 400 saimenvikare - vikarstammens långsamma tillväxt fortsätter
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft Ministerium für Umwelt
Pressmeddelande 16.10.2019 14.42
Ministerrådet beslutade om fiskekvoterna för Östersjön och gav sitt stöd till EU:s skogsstrategi
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 15.10.2019 14.02
Europeiska unionens råd tog beslut om att upphöra med torskfisket i merparten av Östersjön
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 15.10.2019 12.44
EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar ska diskutera fiske- och skogsfrågor
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 11.10.2019 12.55
Det är viktigt för hela landet att glesbygden har framgång
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 11.10.2019 12.40
Finland och Maine avtalade om samarbete för att utveckla skogsbioekonomi
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft Ministerium für auswärtige Angelegenheiten Staatskanzlei
Pressmeddelande 10.10.2019 18.03