Anna-Maja Henriksson

Justitieminister

Svenska folkpartiet

Aktuellt

Marins regering utnämndes
Staatskanzlei
Pressmeddelande 10.12.2019 15.30
EU-ländernas justitieministrar framhävde brottsoffrens rättigheter
Ministerium der Justiz
Pressmeddelande 3.12.2019 17.51
Genom ett brottsförebyggande projekt ska man hjälpa särskilt de unga
Ministerium der Justiz
Pressmeddelande 2.12.2019 10.31
Mera pengar för understöd till fredsorganisationer
Ministerium der Justiz
Pressmeddelande 21.11.2019 14.03
Finland främjar rättsstatsprincipen och säkerheten i västra Balkan
Ministerium der Justiz Ministerium des Inneren
Pressmeddelande 15.11.2019 11.28