Li Andersson

Undervisningsminister

Vänstern


Aktuellt

Marins regering utnämndes
Staatskanzlei
Pressmeddelande 10.12.2019 15.30
I Finland är den egna närskolan bland de bästa i världen
Ministerium für Bildung und Kultur
Pressmeddelande 3.12.2019 10.36
Barn tar över statsrådet och deltar i beslutsfattandet den 20 november
Staatskanzlei
Pressmeddelande 15.11.2019 8.56
Ministrarna Andersson och Kosonen deltar i Unescos generalförsamling
Ministerium für Bildung und Kultur
Pressmeddelande 11.11.2019 9.09
Utredningsperson ska garantera nivån på den svenskspråkiga undervisningen
Ministerium für Bildung und Kultur
Pressmeddelande 6.11.2019 16.04
EU:s undervisnings- och finansministrar för första gången i gemensamt rådsmöte.
Ministerium der Finanzen Ministerium für Bildung und Kultur
Pressmeddelande 6.11.2019 14.58
Gruppstorlekarna görs mindre inom småbarnspedagogiken för dem som fyllt tre år
Ministerium für Bildung und Kultur
Pressmeddelande 6.11.2019 14.13