Li Andersson

Undervisningsminister

Vänstern


Aktuellt

Ministrarna Andersson och Kosonen deltar i Unescos generalförsamling
Ministerium für Bildung und Kultur
Pressmeddelande 11.11.2019 9.09
Utredningsperson ska garantera nivån på den svenskspråkiga undervisningen
Ministerium für Bildung und Kultur
Pressmeddelande 6.11.2019 16.04
EU:s undervisnings- och finansministrar för första gången i gemensamt rådsmöte.
Ministerium der Finanzen Ministerium für Bildung und Kultur
Pressmeddelande 6.11.2019 14.58
Gruppstorlekarna görs mindre inom småbarnspedagogiken för dem som fyllt tre år
Ministerium für Bildung und Kultur
Pressmeddelande 6.11.2019 14.13
Forsknings- och innovationsrådet tillsattes
Ministerium für Bildung und Kultur
Pressmeddelande 10.10.2019 13.32
Understöd kan sökas för åtgärder som förebygger lockande och utnyttjande av barn och unga
Ministerium für Bildung und Kultur
Pressmeddelande 21.8.2019 9.12
Utkastet till proposition om återinförande av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik på remiss
Ministerium für Bildung und Kultur
Pressmeddelande 16.7.2019 12.29