Li Andersson

Undervisningsminister

Vänstern


Aktuellt

Marins regering utnämndes
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 10.12.2019 15.30
I Finland är den egna närskolan bland de bästa i världen
Ministry of Education and Culture
Pressmeddelande 3.12.2019 10.36
Barn och unga tog över statsrådet och överlämnade en deklaration om barnens vilja
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 20.11.2019 15.56
Barn tar över statsrådet och deltar i beslutsfattandet den 20 november
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 15.11.2019 8.56
Ministrarna Andersson och Kosonen deltar i Unescos generalförsamling
Ministry of Education and Culture
Pressmeddelande 11.11.2019 9.09
Utredningsperson ska garantera nivån på den svenskspråkiga undervisningen
Ministry of Education and Culture
Pressmeddelande 6.11.2019 16.04
EU:s undervisnings- och finansministrar för första gången i gemensamt rådsmöte.
Ministry of Education and Culture Ministry of Finance
Pressmeddelande 6.11.2019 14.58
Gruppstorlekarna görs mindre inom småbarnspedagogiken för dem som fyllt tre år
Ministry of Education and Culture
Pressmeddelande 6.11.2019 14.13