Li Andersson

Undervisningsminister

Vänstern


Aktuellt

Ministrarna Andersson och Kosonen deltar i Unescos generalförsamling
Ministry of Education and Culture
Pressmeddelande 11.11.2019 9.09
Utredningsperson ska garantera nivån på den svenskspråkiga undervisningen
Ministry of Education and Culture
Pressmeddelande 6.11.2019 16.04
EU:s undervisnings- och finansministrar för första gången i gemensamt rådsmöte.
Ministry of Education and Culture Ministry of Finance
Pressmeddelande 6.11.2019 14.58
Gruppstorlekarna görs mindre inom småbarnspedagogiken för dem som fyllt tre år
Ministry of Education and Culture
Pressmeddelande 6.11.2019 14.13
Forsknings- och innovationsrådet tillsattes
Ministry of Education and Culture
Pressmeddelande 10.10.2019 13.32
Understöd kan sökas för åtgärder som förebygger lockande och utnyttjande av barn och unga
Ministry of Education and Culture
Pressmeddelande 21.8.2019 9.12