Konsekvenserna av kriget och verksamheten i Finland enligt ministerium

Rysslands invasion av Ukraina har många slags direkta och indirekta konsekvenser. Finland vill hjälpa Ukraina och ukrainarna.

Ministerierna har samlat information om vilka konsekvenser den ryska invasionen har inom olika förvaltningsområden och vilka åtgärder Finland har vidtagit.