Säkerhetsanvisningar för besökare 

Säkerhet är viktigt för oss. Vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar när du besöker statsrådets och ministeriernas lokaler. Statsrådets lokaler är utrustade med kameraövervakning med inspelning.

 1. Håll ditt besökskort synligt hela tiden och lämna tillbaka det efter besöket.
 2. Du får röra dig på egen hand bara i möteslokalerna.
 3. Fotografera och filma inte säkerhetssystemen.
 4. Hantera och förvara informationsmaterial på tillbörligt sätt under ditt besök.
 5. Beakta sekretess och tystnadsplikt.
 6. Rök inte i statsrådets lokaler. 
 7. Lämna inte väskor obevakade

Symboler i statsrådets lokaler

Hätäpoistumistien tunnusUtrymningsväg

Sammuttimen tunnusBrandsläckare

Kokoontumispaikan symboliSamlingsplats

Defibrilaattorin tunnusAED

Palopostin tunnusBrandpost

Ensiapupisteen tunnusFörsta hjälpen

 

Ring nödnumret 112 i akuta situationer

Ring det allmänna nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljön hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Under nödsamtalet ska du lugnt och tydligt berätta

 1. vem du är och varifrån du ringer 
 2. vad som har hänt
 3. var det har hänt 
 4. om människor är i fara.

Avsluta inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Gör en anmälan till statsrådets säkerhetstjänst efter samtalet, tfn 09 160 241 11.

Ytterligare information: 112.fi