Regeringens strukturreform 2013-2015
FI SV EN

Säkerställandet av det strukturpolitiska programmets genomförande

Statsminister Stubbs regering enades vid sin budgetförhandling den 28 augusti 2014 om budgetpropositionen för 2015. Propositionen grundar sig till de centrala delarna på de avgöranden som gjordes i planen för de offentliga finanserna förra våren och i regeringsprogrammet i juni.

Vid sin budgetförhandling beslutade regeringen även om åtgärder för att stärka det strukturpolitiska programmet och om de fortsatta riktlinjerna för metropolförvaltningen.

Regeringen beslutade om att säkerställa genomförandet av det strukturpolitiska programmet
Regeringen beslutade om budgetpropositionen för 2015
Regeringens beslut om att säkerställa genomförandet av det strukturpolitiska programmet
Fortsatta riktlinjer för inrättandet av en metropolförvaltning
Rekommendationer från statssekreterare Hetemäkis ledningsgrupp för att säkerställa genomförandet av det strukturpolitiska programmet 23.8.2014 (på finska)

Regeringens presskonferens 28.8.2014

Bandad upptagning av presskonferensen
Statssekreterare Hetemäkis anförande (på finska)
Budgetchef Hannu Mäkinens anförande (på finska)