FI SV EN

Ministrarnas arvoden och bindningar

Ministrarnas arvoden fastställs i lagen om riksdagsmannaarvode. Det arvode som betalas till en minister motsvarar det arvode som betalas till riksdagens vice talman, minskat med 5 procent. Det arvode som betalas till statsministern motsvarar det arvode som betalas till riksdagens talman, minskat med 5 procent.
Lagen om riksdagsmannaarvode - Finlex
Lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet - Finlex

Till en minister som är ledamot av riksdagen betalas dessutom riksdagsmannaarvode och kostnadsersättning. Hos en riksdagsledamot som utnämns till minister håller riksdagen inne hälften av det arvode och den kostnadsersättning som tillkommer en riksdagsledamot.
Riksdagsledamöternas arvoden - riksdagen

Arvodena för regeringen

För närvarande är en ministers arvode 10 147 euro i månaden och statsministerns arvode 12 173 euro i månaden (1.4.2019). Arvodet är skattepliktig inkomst.

Bindningarna för Sipiläs regering

Regeringen fattade torsdagen den 11 juni 2015 beslut om att lämna en skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar. Redogörelsen över bindningarna innehåller uppgifter om ministerns näringsverksamhet, ägande i företag och andra betydande inkomstkällor och skulder samt sådana uppdrag och bindningar som kan ha betydelse vid bedömningen av ministerns verksamhet som medlem av statsrådet.
 

​Bindningarna för Sipiläs regering 28.3.2019
Bindningarna för Sipiläs regering 14.2.2019
Bindningarna för Sipiläs regering 1.3.2018
Bindningarna för Sipiläs regering 15.2.2018
Bindningarna för Sipiläs regering 10.7.2017
Bindningarna för Sipiläs regering 18.5.2017
Bindningarna för Sipiläs regering 9.2.2017
Bindningarna för Sipiläs regering 29.12.2016
Bindningarna för Sipiläs regering 22.9.2016
Bindningarna för Sipiläs regering 7.7.2016
Bindningarna för Sipiläs regering 29.6.2016
Bindningarna för Sipiläs regering 31.3.2016
Bindningarna för Sipiläs regering 25.2.2016
Bindningarna för Sipiläs regering 11.6.2015