EN FI SV

Ministrarnas statssekreterare

Statssekreteraren bistår ministern med uppgifter i samband med den politiska styrningen och beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern enligt ministerns anvisningar då det gäller formulering av politiska riktlinjer, koordinering mellan ministerierna och samordning av ståndpunkter, genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt skötseln av EU-uppdrag och internationella uppdrag. Statssekreteraren, som ska ha sin ministers personliga förtroende, utnämns för ministerns mandatperiod. Behovet av statssekreterare ska bedömas i samband med regeringsbildningen.

Statssekreterarna i statsminister Rinnes regering

Statsminister Antti Rinne

Statssekreterare Raimo Luoma
tfn 0295 160 751
e-post: [email protected]

Näringsminister Katri Kulmuni

Statssekreterare Jari Partanen
tfn 0295 047 225
e-post: [email protected]

Statssekreterare för Centerns ministergrupp Kimmo Tiilikainen
​tfn 0295 530 303
e-post: [email protected]
Twitter: @Tiilikainen

Utrikesminister Pekka Haavisto

Statssekreterare Johanna Sumuvuori
tfn 0295 160 983
e-post: [email protected]
Twitter: @sumuvuori ‏

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Statssekreterare Malin Brännkärr
tfn 040 534 7727
e-post: [email protected]
Twitter: @MalinBs

Inrikesminister Maria Ohisalo

Statssekreterare Olli-Poika Parviainen
tfn 0295 488 504
e-post: [email protected]
Twitter: @OP_Parviainen

Försvarsminister Antti Kaikkonen

Statssekreterare för Centerns ministergrupp Kimmo Tiilikainen
​tfn 0295 530 303
e-post: [email protected]
Twitter: @Tiilikainen

Finansminister Mika Lintilä

Statssekreterare Maria Kaisa Aula
tfn 050 530 9697
e-post: [email protected]
Twitter: @AulaMK

Statssekreterare för Centerns ministergrupp Kimmo Tiilikainen
​tfn 0295 530 303
e-post: [email protected]
Twitter: @Tiilikainen

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero

Statssekreterare Valtteri Aaltonen
tfn 0295 530 399
e-post: [email protected]
Twitter: @ValtteriAa

Undervisningsminister Li Andersson

Statssekreterare Minna Kelhä
tfn 0295 330 002
e-post: [email protected]
Twitter: @minnakelha

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen

Statssekreterare Tuomo Puumala
tfn 0295 161 002
e-post: [email protected]
Twitter: @TuomoPuumala

Statssekreterare för Centerns ministergrupp Kimmo Tiilikainen
​tfn 0295 530 303
e-post: [email protected]
Twitter: @Tiilikainen

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Statssekreterare Jari Partanen
tfn 0295 047 225
e-post: [email protected]

Statssekreterare för Centerns ministergrupp Kimmo Tiilikainen
​tfn 0295 530 303
e-post: [email protected]
Twitter: @Tiilikainen

Kommunikationsminister Sanna Marin

Statssekreterare Mikko Koskinen
tfn 050 304 2007
e-post: [email protected]
Twitter: @mikkokoskinen3

Arbetsminister Timo Harakka

Statssekreterare Pilvi Torsti
tfn 040 719 1206
e-post: [email protected]
Twitter: @pilvitorsti

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

Statssekreterare Saila Ruuth 
tfn 0295 163 391
e-post: [email protected]
Twitter: @sailaruuth

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Statssekreterare Eila Mäkipää
tfn 0295 163 632
e-post: [email protected]

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen

Statssekreterare Terhi Lehtonen
tfn 0295 161 000
e-post: [email protected]
Twitter: @lehtote