FI SV EN

Ministrarnas statssekreterare

Statssekreteraren bistår ministern med uppgifter i samband med den politiska styrningen och beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern enligt ministerns anvisningar då det gäller formulering av politiska riktlinjer, koordinering mellan ministerierna och samordning av ståndpunkter, genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt skötseln av EU-uppdrag och internationella uppdrag. Statssekreteraren, som ska ha sin ministers personliga förtroende, utnämns för ministerns mandatperiod. Behovet av statssekreterare ska bedömas i samband med regeringsbildningen.

Vesa Vihriälä är statsminister Juha Sipiläs statssekreterare vid statsrådets kansli. Statsministerns statssekreterare leder som ministerns närmaste medhjälpare beredningen i statsrådet, främjar och följer genomförandet av regeringsprogrammet samt ansvarar för samarbetet med ministerierna.

I Sipiläs regering finns utöver statsministerns statssekreterare dessutom tre statssekreterare som alla är statssekreterare för sin egen regeringsgrupp.
Pressmeddelande 17.6.2015 

Statssekreterare i Sipiläs regering

Statsministers statssekreterare Vesa Vihriälä
tfn 0295 160 280

Statssekreterare Jari Partanen (Centern i Finland)
tfn 0295 342 326

Statssekreterare Samuli Virtanen (Blå framtid)
tfn 0295 160 420

StatssekreterareAnssi Kujala (Samlingspartiet)
tfn 0400 567 925