Anne-Mari Virolainen

Utrikeshandels- och utvecklingsminister

Samlingspartiet

Aktuellt

Nya ministrar i Sipiläs regering
SRK
Pressmeddelande 12.2.2018 13.15