Kai Mykkänen

Utrikeshandels- och utvecklingsminister

Samlingspartiet