Projektet för utveckling av statens styrsystem

Tidtabell

Tidtabell i enlighet med rekommendationerna

  • 19.4.2015 Riksdagsval
  • Våren 2015: Regeringsförhandlingar. Regeringsprogrammet skrivs mer i form av riktlinjer. I regeringsprogrammet fastställs 3–5 centrala politiska mål.
  • Sommaren 2015: Regeringen och ministerierna utarbetar regeringens handlingsplan, som konkretiserar regeringsprogrammet till den plan som ska genomföras under valperioden. Regeringens handlingsplan och planen för de offentliga finanserna samordnas.
  • September 2015: Vid budgetmanglingen beslutar regeringen om handlingsplanen, budgetpropositionen och planen för de offentliga finanserna.
  • September 2015: Handlingsplanen och planen för de offentliga finanserna lämnas som en redogörelse till riksdagen samtidigt med budgetpropositionen för 2016.
  • Våren 2016: Handlingsplanen justeras samtidigt med planen för de offentliga finanserna och de lämnas som en redogörelse till riksdagen.
  • Hösten 2016: Regeringens gemensamma strategiseminarium för upprätthållande av den gemensamma lägesbilden.