Statsbegravning för president Koivisto

President Mauno Koivisto 1923–2017

President Mauno Koivisto avled den 12 maj 2017 klockan 21.15 på Mejlans sjukhus. President Mauno Henrik Koivisto var vid sin död 93 år gammal.

Mauno Koivisto var Republiken Finlands president i tolv år från 1982 till 1994. Han var Finlands nionde president.

Frågor och svar på finska
Foton

President Koivistos curriculum vitae 
Republikens presidents kanslis pressmeddelanden

Tal

Eero Huovinen 25.5.2017 sv
25.5.2017 | PDF, 38 kt
Heikki Allonen 25.5.2017 sv
25.5.2017 | PDF, 76 kt
Paavo Lipponen 25.5.2017 sv
25.5.2017 | PDF, 74 kt
Juha Sipillä 25.5.2017 sv
25.5.2017 | PDF, 18 kt
Sauli Niinisto 25.5.2017 sv
25.5.2017 | PDF, 59 kt

Pressmeddelanden