Statsrådet

Statsrådet är ett begrepp med många betydelser. Det kan syfta på landets regering, som består av statsministern och de övriga ministrarna, eller på den organisatoriska helhet som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna. Ibland kan ordet statsråd också syfta enbart på statsrådets allmänna sammanträde eller på ministären. Oftast framgår det av sammanhanget vad som avses.

Statsrådet består numera av 12 ministerier. Varje ministerium svarar inom sitt ansvarsområde för beredningen av de ärenden som hör till statsrådet och för att förvaltningen fungerar som sig bör.

Statsministern leder handläggningen av ärenden i statsrådets allmänna sammanträde. Statsministern är också ordförande för de lagstadgade ministerutskotten.

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917.

Regeringarna och ministrarna

 • Utnämning och konstituering av statsrådet »

  Valet av statsminister inleds med riksdagsgruppernas förhandlingar om regeringsprogrammet och om regeringens sammansättning.

 • Hur arbetar statsrådet? »

  Statsrådet består numera av 12 ministerier. Varje ministerium svarar inom sitt ansvarsområde för beredningen av de ärenden som hör till statsrådet och för att förvaltningen fungerar som sig bör.

 • Statsministerns uppgifter »

  Statsministern leder statsrådets verksamhet och övervakar genomförandet av regeringsprogrammet.

 • Ministerutskotten »

  Statsrådet har fyra lagstadgade ministerutskott. För beredningen av ärenden kan även tillsättas andra än lagstadgade ministerutskott.

 • Regeringens överläggningar och ministerarbetsgrupper »

  Aftonskolan är ministrarnas inofficiella sammanträde. Många av regeringens centrala beslut behandlas i regeringens aftonskola innan de tas upp vid statsrådets allmänna sammanträde.

 • Behandlingen av EU-ärenden i statsrådet »

  De behöriga ministerierna har huvudansvaret för att följa och bereda EU-ärenden och fastställa Finlands ståndpunkter.

 • Statsrådet och riksdagen »

  Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar. Riksdagen har självständig initiativrätt, men i praktiken grundar sig största delen av riksdagens beslut på regeringens propositioner.

 • Statsrådets termer med förklaringar »

  Statsrådets verksamhet är förknippad med en särskild terminologi som används på våra webbsidor och i annat material.

 • Historia »

  Till följd av 1808–1809 års krig lösgjordes Finland från Sverige och införlivades med Ryssland som ett storfurstendöme. År 1809 fick Finland en egen centralförvaltning. Samtidigt inrättades statsrådets föregångare, regeringskonseljen.

 • Verksamhets- och representationslokaler »

  De centrala verksamhetslokalerna för regeringen finns i statsrådsborgen vid Senatstorget.