Behandlingen av EU-ärenden i statsrådet

De behöriga ministerierna har huvudansvaret för att följa och bereda EU-ärenden och fastställa Finlands ståndpunkter.

Syftet med Finlands system för samordning av EU-ärenden är att säkerställa att Finland har en samordnad ståndpunkt som motsvarar Finlands allmänna EU-politiska riktlinjer i alla ärenden som pågår inom EU och i de olika faserna av behandlingen av ärendena.

Finlands samordningssystem är exceptionellt bland medlemsstaterna. Det grundar sig på EU-ministerutskottets riktlinjer och en effektivt samordnande tjänstemannaberedning. En utgångspunkt för systemet är också att riksdagen deltar i behandlingen av EU-ärenden och får information i rätt tid.

Avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli svarar för samordningen av EU-ärenden och för samordningssystemet. Samordningssystemet omfattar de behöriga ministerierna, EU-beredningssektionerna, kommittén för EU-ärenden och EU-ministerutskottet. Även Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel deltar i beredningen av EU-ärenden.

Vid behandlingen av EU-ärenden fästs särskild uppmärksamhet vid att Ålands landskapsregering deltar och får information.

 

Finlands EU-politik

Mer information om Finlands EU-politik och om aktuella EU-ärenden finns på statsrådets kanslis webbplats.

Finlands EU-politik | Statsrådet