Expeditionsministären

Regeringen fungerar som expeditionsministär efter att ha lämnat in sin avskedsansökan till republikens president. Vanligtvis lämnar den sittande regeringen in sin avskedsansökan efter riksdagsvalet då den inte längre har riksdagens förtroende. Den avgående regeringen fortsätter som expeditionsministär till dess att den nya regeringen har utnämnts. På denna sida finns frågor och svar om expeditionsministärens verksamhet.

Justitiekanslerns utlåtande om expeditionsministärens behörighet 15.3.2019 (på finska)
Justitiekanslerns utlåtande om expeditionsministärens ställning 5.3.2019 (på finska)

Frågor och svar om expeditionsministärens ställning