Expeditionsministärens verksamhet

Statsminister Juha Sipilä lämnade in regeringens avskedsansökan till republikens president fredagen den 8 mars. Republikens president Sauli Niinistö godkände avskedsansökan, men bad Sipiläs regering att fortsätta som expeditionsministär. På denna sida finns frågor och svar om den nuvarande situationen.

Justitiekanslerns utlåtande om expeditionsministärens behörighet 15.3.2019 (på finska)
Justitiekanslerns utlåtande om expeditionsministärens ställning 5.3.2019 (på finska)

Frågor och svar om expeditionsministärens ställning