110 år av kvinnlig rösträtt – i dag är ungefär hälften av ministrarna kvinnor 

För 110 år sedan beviljades kvinnor full rösträtt och valbarhet i Finland. Lantdagsordningen 1906, som innebar allmän och lika rösträtt och en enkammarlantdag, var framstegsvänlig med tanke på tidsepoken.  

Den första kvinnliga ministern var biträdande socialminister Miina Sillanpää i statsminister Tanners regering 1926. Det dröjde ändå flera årtionden innan det blev vanligare med kvinnliga ministrar. På 2000-talet har nästan hälften av ministrarna varit kvinnor.

Kvinnliga och manliga ministrar i Finland 1917–2020

Samtliga ministrar, också de som inte har suttit en hel regeringsperiod. Ministrar som har bytt portfölj under regeringsperioden har räknats endast en gång i regeringen i fråga.

Det har suttit flest kvinnliga ministrar i Sanna Marins och Matti Vanhanens regeringar. När Sanna Marins regering tog över i december 2019 var 12 av regeringens 19 ministrar kvinnor. I Matti Vanhanens andra regering var 12 av 20 ministrar kvinnor. Finland har haft tre kvinnliga statsministrar: Anneli Jäätteenmäki, Mari Kiviniemi och Sanna Marin.


I Finlands riksdag är för närvarande (april 2019) 46,5 procent av riksdagsledamöterna kvinnor. I en jämförelse mellan parlamenten i världen placerar sig riksdagen på en tionde plats.