En bestämd regerings sammansättning

1. Svinhufvud | 27.11.1917 - 27.5.1918

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Ordförande för senaten
Svinhufvud, Pehr Evind 27.11.1917 27.5.1918 Nuorsuomalaiset
Chef för justitieexpeditionen
Talas, Onni Eugen Aleksander 27.11.1917 27.5.1918 Nuorsuomalaiset
Chef för civilexpeditionen
Castrén, Johan Arthur 27.11.1917 27.5.1918 Nuorsuomalaiset
Biträdande chef för civilexpeditionen
Frey, Alexander 27.11.1917 27.5.1918 RKP
Föreståndare för finansexpeditionen
Arajärvi, Juhani 27.11.1917 27.5.1918 Suomalainen puolue
Chef för kyrko och undervisningsexpeditionen
Setälä, Emil Nestor 27.11.1917 27.5.1918 Nuorsuomalaiset
Chef för jordbruksexpeditionen
Kallio, Kyösti 27.11.1917 27.5.1918 Maalaisliitto
Biträdande chef för jordbruksexpeditionen
Pehkonen, Eero Yrjö 27.11.1917 27.5.1918 Maalaisliitto
Chef för expeditionen för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Castrén, Jalmar 27.11.1917 27.5.1918 Nuorsuomalaiset
Chef för handels och industriexpeditionen
Renvall, Heikki Gabriel 27.11.1917 27.5.1918 Nuorsuomalaiset
Chef för socialexpeditionen
Louhivuori, Oskari Wilho 27.11.1917 27.5.1918 Suomalainen puolue

Partifördelning

27.11.1917
Nuorsuomalaiset 6
Maalaisliitto 2
Suomalainen puolue 2
RKP 1
27.5.1918
Nuorsuomalaiset 6
Maalaisliitto 2
Suomalainen puolue 2
RKP 1

2.12.2021 8.53. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning