En bestämd regerings sammansättning

10. Cajander II | 18.1.1924 - 31.5.1924

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Cajander, Aimo Kaarlo 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Minister för utrikesärendena
Enckell, Carl Johan Alexis 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Justitieminister
Lilius, Frans Oskar 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Eskelä, Yrjö Johannes 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Försvarsminister
Schvindt, Viktor Henrik 18.1.1924 11.3.1924 ammatti/virkamies
Aminoff, Ivar 11.3.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Finansminister
Relander, Hugo Magnus Johannes 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Undervisningsminister
Loimaranta, Yrjö Arvi Vilho 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Lantbruksminister
Elfving, Karl Östen 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Skogström, Evert Wilhelm 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Handels- och industriminister
Procopé, Johan Hjalmar Fredrik 19.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Socialminister
Böök, Emil Einar 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies

Partifördelning

18.1.1924
ammatti/virkamies 10
31.5.1924
ammatti/virkamies 11

2.12.2021 9.24. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning