En bestämd regerings sammansättning

11. Ingman II | 31.5.1924 - 31.3.1925

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Ingman, Lauri Johannes 31.5.1924 31.3.1925 Kokoomus
Minister för utrikesärendena
Procopé, Johan Hjalmar Fredrik 31.5.1924 31.3.1925 RKP
Justitieminister
von Hellens, Albert Alexander 31.5.1924 31.3.1925 Edistyspuolue
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Sahlstein, Georg Karl Gunnar 2.6.1924 31.3.1925 Kokoomus
Försvarsminister
Malmberg, Kaarlo Lauri Torvald 31.5.1924 31.3.1925 ammatti/virkamies
Finansminister
Pulkkinen, Yrjö Rafael 31.5.1924 31.3.1925 Kokoomus
Undervisningsminister
Ingman, Lauri Johannes 31.5.1924 31.3.1925 Kokoomus
Biträdande undervisningsminister
Kukkonen, Antti 31.5.1924 22.11.1924 Maalaisliitto
Mantere, Oskari 22.11.1924 31.3.1925 Edistyspuolue
Lantbruksminister
Lahdensuo, Jalo Toivo 31.5.1924 22.11.1924 Maalaisliitto
Auer, Ilmari 22.11.1924 31.3.1925 Maalaisliitto
Biträdande jordbruksminister
Auer, Ilmari 31.5.1924 22.11.1924 Maalaisliitto
Pennanen, Pekka 29.11.1924 31.3.1925 Kokoomus
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Hahl, Eero Viljam 31.5.1924 22.11.1924 Maalaisliitto
Witting, Rolf Johan 22.11.1924 31.3.1925 RKP
Handels- och industriminister
Palmgren, Axel 31.5.1924 31.3.1925 RKP
Socialminister
Liakka, Niilo 31.5.1924 22.11.1924 Maalaisliitto
Pohjala, Lauri 22.11.1924 31.3.1925 Kokoomus

Partifördelning

31.5.1924
Maalaisliitto 5
Kokoomus 2
RKP 2
Edistyspuolue 1
ammatti/virkamies 1
31.3.1925
Kokoomus 5
RKP 3
Edistyspuolue 2
Maalaisliitto 1
ammatti/virkamies 1

4.12.2021 22.29. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning