En bestämd regerings sammansättning

14. Tanner | 13.12.1926 - 17.12.1927

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Tanner, Väinö Alfred 13.12.1926 17.12.1927 SDP
Minister för utrikesärendena
Voionmaa, Kaarle Väinö 13.12.1926 17.12.1927 SDP
Justitieminister
Hakkila, Väinö Pietari 13.12.1926 17.12.1927 SDP
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Itkonen, Rieti Vilhelm 13.12.1926 12.4.1927 SDP
Puro, Olavi Heikki 29.4.1927 17.12.1927 SDP
Försvarsminister
Heinonen, Kaarlo Richard 13.12.1926 17.12.1927 SDP
Finansminister
Ryömä, August Johannes 13.12.1926 17.12.1927 SDP
Undervisningsminister
Ailio, Julius Edvard 13.12.1926 17.12.1927 SDP
Lantbruksminister
Pekkala, Mauno 13.12.1926 17.12.1927 SDP
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Wuolijoki, Hugo Robert Wäinö 13.12.1926 15.11.1927 SDP
Helo, Johan 15.11.1927 17.12.1927 SDP
Handels- och industriminister
Hupli, Väinö Aleksanteri 13.12.1926 17.12.1927 SDP
Socialminister
Helo, Johan 13.12.1926 15.11.1927 SDP
Paasivuori, Matti 15.11.1927 17.12.1927 SDP
Biträdande socialminister
Sillanpää, Miina 13.12.1926 17.12.1927 SDP
Minister utan portfölj
Paasivuori, Matti 13.12.1926 15.11.1927 SDP

Partifördelning

13.12.1926
SDP 13
17.12.1927
SDP 12

2.12.2021 8.41. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning