En bestämd regerings sammansättning

15. Sunila | 17.12.1927 - 22.12.1928

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Sunila, Juho Emil 17.12.1927 22.12.1928 Maalaisliitto
Minister för utrikesärendena
Procopé, Johan Hjalmar Fredrik 17.12.1927 22.12.1928 ammatti/virkamies
Justitieminister
Malinen, Torsten Henrik 17.12.1927 22.12.1928 ammatti/virkamies
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Aura, Matti 17.12.1927 22.12.1928 ammatti/virkamies
Försvarsminister
Lahdensuo, Jalo Toivo 17.12.1927 22.12.1928 Maalaisliitto
Finansminister
Niukkanen, Juho 17.12.1927 22.12.1928 Maalaisliitto
Undervisningsminister
Kukkonen, Antti 17.12.1927 22.12.1928 Maalaisliitto
Lantbruksminister
Mattsson, Kaarle Sigurd 17.12.1927 22.12.1928 Maalaisliitto
Biträdande jordbruksminister
Vesterinen, Vihtori 17.12.1927 16.10.1928 Maalaisliitto
Jutila, Kalle Teodor 16.10.1928 22.12.1928 Maalaisliitto
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Hynninen, Eemil 17.12.1927 22.12.1928 Maalaisliitto
Handels- och industriminister
Heikkinen, Pekka Ville 17.12.1927 22.12.1928 Maalaisliitto
Socialminister
Lohi, Kalle Aukusti 17.12.1927 22.12.1928 Maalaisliitto
Minister utan portfölj
Jutila, Kalle Teodor 17.12.1927 16.10.1928 Maalaisliitto

Partifördelning

17.12.1927
Maalaisliitto 10
ammatti/virkamies 3
22.12.1928
Maalaisliitto 9
ammatti/virkamies 3

2.12.2021 9.0. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning