En bestämd regerings sammansättning

16. Mantere | 22.12.1928 - 16.8.1929

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Mantere, Oskari 22.12.1928 16.8.1929 Edistyspuolue
Minister för utrikesärendena
Procopé, Johan Hjalmar Fredrik 22.12.1928 16.8.1929 ammatti/virkamies
Justitieminister
Kotonen, Anton 22.12.1928 18.2.1929 ammatti/virkamies
Huttunen, Oiva Juho Aatami 18.2.1929 16.8.1929 ammatti/virkamies
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Kivimäki, Toivo Mikael 22.12.1928 16.8.1929 Edistyspuolue
Försvarsminister
Cajander, Aimo Kaarlo 22.12.1928 16.8.1929 Edistyspuolue
Finansminister
Relander, Hugo Magnus Johannes 22.12.1928 16.8.1929 ammatti/virkamies
Undervisningsminister
Ingman, Lauri Johannes 22.12.1928 16.8.1929 ammatti/virkamies
Lantbruksminister
Linna, Kustaa Eemil 22.12.1928 16.8.1929 Edistyspuolue
Biträdande jordbruksminister
Brander, Uuno Edvard 22.12.1928 16.8.1929 Edistyspuolue
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Castrén, Jalmar 22.12.1928 16.8.1929 ammatti/virkamies
Handels- och industriminister
Järvinen, Kyösti Nestor 22.12.1928 16.8.1929 ammatti/virkamies
Socialminister
Mannio, Niilo Anton 22.12.1928 16.8.1929 Edistyspuolue

Partifördelning

22.12.1928
Edistyspuolue 6
ammatti/virkamies 6
16.8.1929
Edistyspuolue 6
ammatti/virkamies 6

2.12.2021 9.18. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning