En bestämd regerings sammansättning

18. Svinhufvud II | 4.7.1930 - 21.3.1931

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Svinhufvud, Pehr Evind 4.7.1930 18.2.1931 Kokoomus
Statsministerns ställföreträdare
Vennola, Juho Heikki 18.2.1931 21.3.1931 Edistyspuolue
Minister för utrikesärendena
Procopé, Johan Hjalmar Fredrik 4.7.1930 21.3.1931 ammatti/virkamies
Justitieminister
Söderholm, Karl Gustaf 4.7.1930 21.3.1931 RKP
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Kuokkanen, Erkki Veikko 4.7.1930 21.3.1931 Kokoomus
Försvarsminister
Manner, Albin Wilhelm 10.7.1930 21.3.1931 Maalaisliitto
Biträdande försvarsminister
Manner, Albin Wilhelm 4.7.1930 10.7.1930 Maalaisliitto
Österman, Hugo Viktor 10.7.1930 21.3.1931 ammatti/virkamies
Finansminister
Vennola, Juho Heikki 4.7.1930 21.3.1931 Edistyspuolue
Undervisningsminister
Virkkunen, Paavo Eemil 4.7.1930 21.3.1931 Kokoomus
Lantbruksminister
Raatikainen, August 4.7.1930 21.3.1931 Maalaisliitto
Biträdande jordbruksminister
Koivisto, Juho 4.7.1930 21.3.1931 Maalaisliitto
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Witting, Rolf Johan 4.7.1930 21.3.1931 RKP
Handels- och industriminister
Solitander, Karl Axel 4.7.1930 21.3.1931 ammatti/virkamies
Socialminister
Tuomivaara, Eino Aarne 4.7.1930 21.3.1931 Maalaisliitto

Partifördelning

4.7.1930
Maalaisliitto 4
Kokoomus 3
RKP 2
ammatti/virkamies 2
Edistyspuolue 1
21.3.1931
Maalaisliitto 4
ammatti/virkamies 3
Kokoomus 2
RKP 2
Edistyspuolue 1

7.12.2021 9.18. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning