En bestämd regerings sammansättning

2. Paasikivi | 27.5.1918 - 27.11.1918

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Viceordförande för senaten
Paasikivi, Juho Kusti 27.5.1918 27.11.1918 Suomalainen puolue
Chef för expeditionen för utrikesärendena
Stenroth, Otto Eliel 27.5.1918 27.11.1918 Nuorsuomalaiset
Chef för justitieexpeditionen
Talas, Onni Eugen Aleksander 27.5.1918 27.11.1918 Nuorsuomalaiset
Chef för civilexpeditionen
Castrén, Johan Arthur 27.5.1918 27.11.1918 Nuorsuomalaiset
Biträdande chef för civilexpeditionen
Frey, Alexander 27.5.1918 29.6.1918 RKP
Chef för militieexpeditionen
Thesleff, Wilhelm Alexander 27.5.1918 27.11.1918 ammatti/virkamies
Föreståndare för finansexpeditionen
Arajärvi, Juhani 27.5.1918 27.11.1918 Suomalainen puolue
Chef för kyrko och undervisningsexpeditionen
Setälä, Emil Nestor 27.5.1918 27.11.1918 Nuorsuomalaiset
Chef för jordbruksexpeditionen
Kallio, Kyösti 27.5.1918 17.8.1918 Maalaisliitto
Biträdande chef för jordbruksexpeditionen
Pehkonen, Eero Yrjö 27.5.1918 17.8.1918 Maalaisliitto
Chef för expeditionen för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Castrén, Jalmar 27.5.1918 27.11.1918 Nuorsuomalaiset
Chef för handels och industriexpeditionen
Renvall, Heikki Gabriel 27.5.1918 27.11.1918 Nuorsuomalaiset
Chef för socialexpeditionen
Louhivuori, Oskari Wilho 27.5.1918 29.6.1918 Suomalainen puolue
Chef för livsmedelsexpeditionen
Paloheimo, Hjalmar Gabriel 27.5.1918 27.11.1918 Suomalainen puolue
Senator utan portfölj
Sario, Samuli 27.5.1918 29.6.1918 Suomalainen puolue

Partifördelning

27.5.1918
Nuorsuomalaiset 6
Suomalainen puolue 5
Maalaisliitto 2
RKP 1
ammatti/virkamies 1
27.11.1918
Nuorsuomalaiset 6
Suomalainen puolue 3
ammatti/virkamies 1

17.8.2022 22.19. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning