En bestämd regerings sammansättning

23. Ryti | 1.12.1939 - 27.3.1940

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Ryti, Risto Heikki 1.12.1939 27.3.1940 Edistyspuolue
Minister för utrikesärendena
Tanner, Väinö Alfred 1.12.1939 27.3.1940 SDP
Justitieminister
Söderhjelm, Johan Otto 1.12.1939 27.3.1940 RKP
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
von Born, Ernst Viktor Lorentz 1.12.1939 27.3.1940 RKP
Försvarsminister
Niukkanen, Juho 1.12.1939 27.3.1940 Maalaisliitto
Finansminister
Pekkala, Mauno 1.12.1939 27.3.1940 SDP
Undervisningsminister
Hannula, Uuno 1.12.1939 27.3.1940 Maalaisliitto
Lantbruksminister
Heikkinen, Pekka Ville 1.12.1939 27.3.1940 Maalaisliitto
Minister i lantbruksministeriet
Koivisto, Juho 1.12.1939 27.3.1940 Maalaisliitto
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Salovaara, Väinö Veikko 1.12.1939 27.3.1940 SDP
Handels- och industriminister
Kotilainen, Väinö Aleksanteri 1.12.1939 27.3.1940 ammatti/virkamies
Socialminister
Fagerholm, Karl-August 1.12.1939 27.3.1940 SDP
Folkförsörjningsminister
von Fieandt, Berndt Rainer 1.12.1939 27.3.1940 ammatti/virkamies
Minister utan portfölj
Paasikivi, Juho Kusti 1.12.1939 27.3.1940 ammatti/virkamies

Partifördelning

1.12.1939
Maalaisliitto 4
SDP 4
ammatti/virkamies 3
RKP 2
Edistyspuolue 1
27.3.1940
Maalaisliitto 4
SDP 4
ammatti/virkamies 3
RKP 2
Edistyspuolue 1

7.12.2021 6.52. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning