En bestämd regerings sammansättning

24. Ryti II | 27.3.1940 - 4.1.1941

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Ryti, Risto Heikki 27.3.1940 19.12.1940 Edistyspuolue
Statsministerns ställföreträdare
Waldén, Karl Rudolf 19.12.1940 4.1.1941 ammatti/virkamies
Minister för utrikesärendena
Witting, Rolf Johan 27.3.1940 4.1.1941 RKP
Justitieminister
Lehtonen, Oskari 27.3.1940 4.1.1941 Kokoomus
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
von Born, Ernst Viktor Lorentz 27.3.1940 4.1.1941 RKP
Försvarsminister
Waldén, Karl Rudolf 27.3.1940 4.1.1941 ammatti/virkamies
Finansminister
Pekkala, Mauno 27.3.1940 4.1.1941 SDP
Minister i finansministeriet
Pilppula, Juho Erland 31.7.1940 4.1.1941 Maalaisliitto
Undervisningsminister
Kukkonen, Antti 27.3.1940 4.1.1941 Maalaisliitto
Lantbruksminister
Heikkinen, Pekka Ville 27.3.1940 15.8.1940 Maalaisliitto
Kalliokoski, Viljami 15.8.1940 4.1.1941 Maalaisliitto
Minister i lantbruksministeriet
Koivisto, Juho 27.3.1940 4.1.1941 Maalaisliitto
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Salovaara, Väinö Veikko 27.3.1940 4.1.1941 SDP
Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Ekholm, Karl-Erik 27.3.1940 4.1.1941 ammatti/virkamies
Handels- och industriminister
Kotilainen, Väinö Aleksanteri 27.3.1940 15.8.1940 ammatti/virkamies
Salmio, Kaarlo Toivo 23.8.1940 4.1.1941 SDP
Socialminister
Fagerholm, Karl-August 27.3.1940 4.1.1941 SDP
Folkförsörjningsminister
Tanner, Väinö Alfred 27.3.1940 15.8.1940 SDP
Kotilainen, Väinö Aleksanteri 15.8.1940 4.1.1941 ammatti/virkamies
Minister i folkförsörjningsministeriet
Salmio, Kaarlo Toivo 3.10.1940 4.1.1941 SDP

Partifördelning

27.3.1940
SDP 4
Maalaisliitto 3
ammatti/virkamies 3
RKP 2
Edistyspuolue 1
Kokoomus 1
4.1.1941
Maalaisliitto 4
SDP 4
ammatti/virkamies 3
RKP 2
Kokoomus 1

2.12.2021 8.15. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning