En bestämd regerings sammansättning

25. Rangell | 4.1.1941 - 5.3.1943

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Rangell, Johan Wilhelm 4.1.1941 5.3.1943 Edistyspuolue
Minister för utrikesärendena
Witting, Rolf Johan 4.1.1941 5.3.1943 RKP
Minister i utrikesministeriet
Ramsay, Carl Henrik Wolter 14.11.1941 5.3.1943 RKP
Justitieminister
Lehtonen, Oskari 4.1.1941 5.3.1943 Kokoomus
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
von Born, Ernst Viktor Lorentz 4.1.1941 13.5.1941 RKP
Horelli, Toivo Johannes 13.5.1941 5.3.1943 Kokoomus
Försvarsminister
Waldén, Karl Rudolf 4.1.1941 5.3.1943 ammatti/virkamies
Finansminister
Pekkala, Mauno 4.1.1941 22.5.1942 SDP
Tanner, Väinö Alfred 22.5.1942 5.3.1943 SDP
Minister i finansministeriet
Koivisto, Juho 4.1.1941 5.3.1943 Maalaisliitto
Undervisningsminister
Kukkonen, Antti 4.1.1941 5.3.1943 Maalaisliitto
Minister i lantbruksministeriet
Ikonen, Pekka Toivo 4.1.1941 5.3.1943 Maalaisliitto
Lantbruksminister
Kalliokoski, Viljami 4.1.1941 5.3.1943 Maalaisliitto
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Salovaara, Väinö Veikko 4.1.1941 5.3.1943 SDP
Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Annala, Vilho 4.1.1941 5.3.1943 IKL
Handels- och industriminister
Salmio, Kaarlo Toivo 4.1.1941 3.7.1941 SDP
Tanner, Väinö Alfred 3.7.1941 22.5.1942 SDP
Takki, Uuno Kristian 22.5.1942 5.3.1943 SDP
Socialminister
Fagerholm, Karl-August 4.1.1941 5.3.1943 SDP
Folkförsörjningsminister
Kotilainen, Väinö Aleksanteri 4.1.1941 16.4.1941 ammatti/virkamies
Arola, Väinö Artturi 16.4.1941 3.7.1942 Maalaisliitto
Ramsay, Carl Henrik Wolter 3.7.1942 5.3.1943 RKP
Minister i folkförsörjningsministeriet
Ramsay, Carl Henrik Wolter 29.10.1941 3.7.1942 RKP
Kantala, Siivo 3.7.1942 5.3.1943 Maalaisliitto
Ikonen, Pekka Toivo 13.11.1942 5.3.1943 Maalaisliitto

Partifördelning

4.1.1941
Maalaisliitto 4
SDP 4
RKP 2
ammatti/virkamies 2
Edistyspuolue 1
IKL 1
Kokoomus 1
5.3.1943
Maalaisliitto 5
SDP 4
Kokoomus 2
RKP 2
Edistyspuolue 1
IKL 1
ammatti/virkamies 1

2.12.2021 8.36. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning