En bestämd regerings sammansättning

27. Hackzell | 8.8.1944 - 21.9.1944

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Hackzell, Anders Verner 8.8.1944 21.9.1944 ammatti/virkamies
Minister för utrikesärendena
Enckell, Carl Johan Alexis 8.8.1944 21.9.1944 ammatti/virkamies
Justitieminister
von Born, Ernst Viktor Lorentz 8.8.1944 21.9.1944 RKP
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Hillilä, Kaarlo Henrik 8.8.1944 21.9.1944 Maalaisliitto
Minister i inrikesministeriet
Luukka, Eemil Vihtori 8.8.1944 21.9.1944 Maalaisliitto
Försvarsminister
Waldén, Karl Rudolf 8.8.1944 21.9.1944 ammatti/virkamies
Finansminister
Hiltunen, Onni Alfred 8.8.1944 21.9.1944 SDP
Minister i finansministeriet
Paloheimo, Martti Olli 8.8.1944 21.9.1944 Kokoomus
Undervisningsminister
Kauppi, Kalle 8.8.1944 21.9.1944 Edistyspuolue
Lantbruksminister
Kalliokoski, Viljami 8.8.1944 21.9.1944 Maalaisliitto
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Salovaara, Väinö Veikko 8.8.1944 21.9.1944 SDP
Handels- och industriminister
Takki, Uuno Kristian 8.8.1944 21.9.1944 SDP
Socialminister
Aaltonen, Aleksi 8.8.1944 21.9.1944 SDP
Folkförsörjningsminister
Ellilä, Kaarle Johannes 8.8.1944 21.9.1944 Maalaisliitto
Minister i folkförsörjningsministeriet
Aura, Jalo 8.8.1944 21.9.1944 SDP

Partifördelning

8.8.1944
SDP 5
Maalaisliitto 4
ammatti/virkamies 3
Edistyspuolue 1
Kokoomus 1
RKP 1
21.9.1944
SDP 5
Maalaisliitto 4
ammatti/virkamies 3
Edistyspuolue 1
Kokoomus 1
RKP 1

2.12.2021 9.16. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning