En bestämd regerings sammansättning

28. Castren U. | 21.9.1944 - 17.11.1944

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Castrén, Urho Jonas 21.9.1944 17.11.1944 Kokoomus
Minister för utrikesärendena
Enckell, Carl Johan Alexis 21.9.1944 17.11.1944 ammatti/virkamies
Minister i utrikesministeriet
Martola, Ilmari Armas-Eino 21.9.1944 17.11.1944 ammatti/virkamies
Justitieminister
von Born, Ernst Viktor Lorentz 21.9.1944 17.11.1944 RKP
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Hillilä, Kaarlo Henrik 21.9.1944 17.11.1944 Maalaisliitto
Minister i inrikesministeriet
Luukka, Eemil Vihtori 21.9.1944 17.11.1944 Maalaisliitto
Försvarsminister
Waldén, Karl Rudolf 21.9.1944 17.11.1944 ammatti/virkamies
Finansminister
Hiltunen, Onni Alfred 21.9.1944 17.11.1944 SDP
Undervisningsminister
Kauppi, Kalle 21.9.1944 17.11.1944 Edistyspuolue
Lantbruksminister
Kalliokoski, Viljami 21.9.1944 17.11.1944 Maalaisliitto
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Salovaara, Väinö Veikko 21.9.1944 17.11.1944 SDP
Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Wuori, Eero Aarne 21.9.1944 17.11.1944 SDP
Handels- och industriminister
Takki, Uuno Kristian 21.9.1944 17.11.1944 SDP
Socialminister
Fagerholm, Karl-August 21.9.1944 17.11.1944 SDP
Folkförsörjningsminister
Ellilä, Kaarle Johannes 21.9.1944 17.11.1944 Maalaisliitto
Minister i folkförsörjningsministeriet
Aura, Jalo 21.9.1944 17.11.1944 SDP

Partifördelning

21.9.1944
SDP 6
Maalaisliitto 4
ammatti/virkamies 3
Edistyspuolue 1
Kokoomus 1
RKP 1
17.11.1944
SDP 6
Maalaisliitto 4
ammatti/virkamies 3
Edistyspuolue 1
Kokoomus 1
RKP 1

7.12.2021 8.53. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning