En bestämd regerings sammansättning

29. Paasikivi II | 17.11.1944 - 17.4.1945

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Paasikivi, Juho Kusti 17.11.1944 17.4.1945 ammatti/virkamies
Minister i statsrådets kansli
Pekkala, Mauno 24.11.1944 17.4.1945 SDP
Minister för utrikesärendena
Enckell, Carl Johan Alexis 17.11.1944 17.4.1945 ammatti/virkamies
Minister i utrikesministeriet
Svento, Reinhold Konstantin 17.11.1944 17.4.1945 SDP
Justitieminister
Kekkonen, Urho Kaleva 17.11.1944 17.4.1945 Maalaisliitto
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Hillilä, Kaarlo Henrik 17.11.1944 17.4.1945 Maalaisliitto
Minister i inrikesministeriet
Luukka, Eemil Vihtori 24.11.1944 17.4.1945 Maalaisliitto
Försvarsminister
Waldén, Karl Rudolf 17.11.1944 1.12.1944 ammatti/virkamies
Valve, Väinö Lahja Rikhard 1.12.1944 17.4.1945 ammatti/virkamies
Finansminister
Helo, Johan 17.11.1944 17.4.1945 SDP
Minister i finansministeriet
Tuomioja, Sakari Severi 17.11.1944 17.4.1945 Edistyspuolue
Undervisningsminister
Takki, Uuno Kristian 17.11.1944 17.4.1945 SDP
Lantbruksminister
Luukka, Eemil Vihtori 17.11.1944 17.4.1945 Maalaisliitto
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Wuori, Eero Aarne 17.11.1944 17.4.1945 SDP
Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Hiltunen, Onni Alfred 17.11.1944 17.4.1945 SDP
Handels- och industriminister
Gartz, Åke Henrik 17.11.1944 17.4.1945 ammatti/virkamies
Socialminister
Törngren, Ralf Johan Gustaf 17.11.1944 17.4.1945 RKP
Minister i socialministeriet
Leino, Yrjö Kaarlo 17.11.1944 17.4.1945 SKDL
Wuori, Eero Aarne 16.2.1945 17.4.1945 SDP
Folkförsörjningsminister
Jutila, Kalle Teodor 17.11.1944 17.4.1945 Maalaisliitto
Minister i folkförsörjningsministeriet
Aura, Jalo 17.11.1944 17.4.1945 SDP
Wuori, Eero Aarne 16.2.1945 17.4.1945 SDP
Minister utan portfölj
Pekkala, Mauno 17.11.1944 24.11.1944 SDP

Partifördelning

17.11.1944
SDP 7
Maalaisliitto 4
ammatti/virkamies 4
Edistyspuolue 1
RKP 1
SKDL 1
17.4.1945
SDP 7
Maalaisliitto 4
ammatti/virkamies 4
Edistyspuolue 1
RKP 1
SKDL 1

2.12.2021 9.45. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning