En bestämd regerings sammansättning

3. Ingman | 27.11.1918 - 17.4.1919

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Ingman, Lauri Johannes 27.11.1918 17.4.1919 Kokoomus
Minister för utrikesärendena
Enckell, Carl Johan Alexis 27.11.1918 17.4.1919 ammatti/virkamies
Biträdande utrikesminister
Ehrnrooth, Leo Reinhold 11.3.1919 17.4.1919 RKP
Justitieminister
Söderholm, Karl Gustaf 27.11.1918 17.4.1919 RKP
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Tulenheimo, Antti Agaton 27.11.1918 17.4.1919 Kokoomus
Krigsminister
Waldén, Karl Rudolf 27.11.1918 17.4.1919 ammatti/virkamies
Finansminister
Castrén, Kaarlo 27.11.1918 17.4.1919 Edistyspuolue
Biträdande finansminister
Vennola, Juho Heikki 27.11.1918 17.4.1919 Edistyspuolue
Kyrko och undervisningsminister
Soininen, August Mikael 27.11.1918 17.4.1919 Edistyspuolue
Lantbruksminister
Brander, Uuno Edvard 27.11.1918 17.4.1919 Edistyspuolue
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Wuolle, Kustaa Bernhard 27.11.1918 17.4.1919 Kokoomus
Handels- och industriminister
Stjernvall, Julius 27.11.1918 17.4.1919 RKP
Socialminister
Erkko, Eero 27.11.1918 17.4.1919 Edistyspuolue
Livsmedelsminister
Collan, Karl Johan Mikael 27.11.1918 17.4.1919 Edistyspuolue

Partifördelning

27.11.1918
Edistyspuolue 6
Kokoomus 3
RKP 2
ammatti/virkamies 2
17.4.1919
Edistyspuolue 6
Kokoomus 3
RKP 3
ammatti/virkamies 2

2.12.2021 8.3. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning