En bestämd regerings sammansättning

31. Pekkala | 26.3.1946 - 29.7.1948

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Pekkala, Mauno 26.3.1946 29.7.1948 SKDL
Minister i statsrådets kansli
Kallinen, Yrjö Henrik 26.3.1946 4.6.1948 SDP
Kuusinen, Hertta Elina 4.6.1948 29.7.1948 SKDL
Minister för utrikesärendena
Enckell, Carl Johan Alexis 26.3.1946 29.7.1948 ammatti/virkamies
Minister i utrikesministeriet
Svento, Reinhold Konstantin 26.3.1946 30.4.1948 SKDL
Takki, Uuno Kristian 27.3.1946 29.7.1948 SDP
Justitieminister
Pekkala, Eino Oskari 26.3.1946 29.7.1948 SKDL
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Leino, Yrjö Kaarlo 26.3.1946 22.5.1948 SKDL
Kilpi, Juho Eino 26.5.1948 29.7.1948 SKDL
Minister i inrikesministeriet
Viding, Paavo Aleksanteri 26.3.1946 29.7.1948 Maalaisliitto
Försvarsminister
Pekkala, Mauno 26.3.1946 27.3.1946 SKDL
Kallinen, Yrjö Henrik 27.3.1946 29.7.1948 SDP
Minister i försvarsministeriet
Pekkala, Mauno 27.3.1946 29.7.1948 SKDL
Finansminister
Törngren, Ralf Johan Gustaf 26.3.1946 29.7.1948 RKP
Minister i finansministeriet
Hiltunen, Onni Alfred 26.3.1946 29.7.1948 SDP
Undervisningsminister
Kilpi, Juho Eino 26.3.1946 26.5.1948 SDP
Heljas, Lennart Albert 26.5.1948 29.7.1948 Maalaisliitto
Lantbruksminister
Vesterinen, Vihtori 26.3.1946 29.7.1948 Maalaisliitto
Minister i lantbruksministeriet
Viding, Paavo Aleksanteri 26.3.1946 29.7.1948 Maalaisliitto
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Kaijalainen, Lauri Vihtori 26.3.1946 29.7.1948 Maalaisliitto
Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Härmä, Erkki Herman 26.3.1946 29.7.1948 SDP
Handels- och industriminister
Takki, Uuno Kristian 26.3.1946 29.7.1948 SDP
Socialminister
Janhunen, Matti 26.3.1946 29.7.1948 SKDL
Minister i socialministeriet
Heljas, Lennart Albert 26.3.1946 26.5.1948 Maalaisliitto
Härmä, Erkki Herman 12.4.1946 29.7.1948 SDP
Peltonen, Onni Evert 26.5.1948 29.7.1948 SDP
Folkförsörjningsminister
Vilhula, Taavi Nikolai 26.3.1946 29.7.1948 Maalaisliitto
Minister i folkförsörjningsministeriet
Murto, Yrjö Aleksanteri 26.3.1946 29.7.1948 SKDL
Härmä, Erkki Herman 12.4.1946 29.7.1948 SDP
Minister utan portfölj
Kuusinen, Hertta Elina 26.5.1948 4.6.1948 SKDL

Partifördelning

26.3.1946
SKDL 6
Maalaisliitto 5
SDP 5
RKP 1
ammatti/virkamies 1
29.7.1948
SKDL 6
Maalaisliitto 5
SDP 5
RKP 1
ammatti/virkamies 1

2.12.2021 8.58. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning