En bestämd regerings sammansättning

32. Fagerholm | 29.7.1948 - 17.3.1950

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Fagerholm, Karl-August 29.7.1948 17.3.1950 SDP
Minister i statsrådets kansli
Aaltonen, Aleksi 29.7.1948 18.3.1949 SDP
Minister för utrikesärendena
Enckell, Carl Johan Alexis 29.7.1948 17.3.1950 ammatti/virkamies
Minister i utrikesministeriet
Takki, Uuno Kristian 30.7.1948 17.3.1950 SDP
Justitieminister
Suontausta, Tauno Erland 29.7.1948 17.3.1950 SDP
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Simonen, Aarre Edvard 29.7.1948 17.3.1950 SDP
Minister i inrikesministeriet
Raatikainen, Jussi 30.7.1948 17.3.1950 SDP
Försvarsminister
Skog, Emil Albert 29.7.1948 17.3.1950 SDP
Finansminister
Hiltunen, Onni Alfred 29.7.1948 17.3.1950 SDP
Minister i finansministeriet
Aaltonen, Aleksi 30.7.1948 18.3.1949 SDP
Varjonen, Unto Uuno Mikael 19.8.1949 17.3.1950 SDP
Undervisningsminister
Oittinen, Reino Henrik 29.7.1948 17.3.1950 SDP
Lantbruksminister
Lepistö, Leevi Matti 29.7.1948 17.3.1950 SDP
Minister i lantbruksministeriet
Raatikainen, Jussi 29.7.1948 17.3.1950 SDP
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Peltonen, Onni Evert 29.7.1948 17.3.1950 SDP
Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Härmä, Erkki Herman 29.7.1948 22.6.1949 SDP
Simonen, Aarre Edvard 24.3.1949 17.3.1950 SDP
Huunonen, Eemil 29.7.1949 17.3.1950 SDP
Handels- och industriminister
Takki, Uuno Kristian 29.7.1948 17.3.1950 SDP
Minister i handels och industriministeriet
Toivonen, Onni Kustaa 11.11.1949 17.3.1950 SDP
Socialminister
Liljeström, Valdemar 29.7.1948 4.3.1949 SDP
Leivo-Larsson, Tyyne Lilja 4.3.1949 18.3.1949 SDP
Aaltonen, Aleksi 18.3.1949 17.3.1950 SDP
Minister i socialministeriet
Leivo-Larsson, Tyyne Lilja 29.7.1948 17.3.1950 SDP
Härmä, Erkki Herman 30.7.1948 22.6.1949 SDP
Huunonen, Eemil 29.7.1949 17.3.1950 SDP
Folkförsörjningsminister
Toivonen, Onni Kustaa 29.7.1948 17.3.1950 SDP
Minister i folkförsörjningsministeriet
Härmä, Erkki Herman 30.7.1948 22.6.1949 SDP
Huunonen, Eemil 29.7.1949 17.3.1950 SDP
Minister utan portfölj
Aaltonen, Aleksi 29.7.1948 30.7.1948 SDP
Varjonen, Unto Uuno Mikael 29.7.1949 19.8.1949 SDP

Partifördelning

29.7.1948
SDP 15
ammatti/virkamies 1
17.3.1950
SDP 15
ammatti/virkamies 1

2.12.2021 9.17. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning