En bestämd regerings sammansättning

33. Kekkonen | 17.3.1950 - 17.1.1951

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Kekkonen, Urho Kaleva 17.3.1950 17.1.1951 Maalaisliitto
Minister för utrikesärendena
Gartz, Åke Henrik 17.3.1950 17.1.1951 ammatti/virkamies
Minister i utrikesministeriet
Tuomioja, Sakari Severi 17.3.1950 17.1.1951 Edistyspuolue
Justitieminister
Kannisto, Heikki Albert 17.3.1950 17.1.1951 Edistyspuolue
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Kekkonen, Urho Kaleva 17.3.1950 17.1.1951 Maalaisliitto
Minister i inrikesministeriet
Riikonen, Lauri 17.3.1950 30.9.1950 Maalaisliitto
Virolainen, Johannes 30.9.1950 17.1.1951 Maalaisliitto
Försvarsminister
Tiitu, Kustaa Emil 17.3.1950 17.1.1951 Maalaisliitto
Finansminister
Sukselainen, Vieno Johannes 17.3.1950 17.1.1951 Maalaisliitto
Minister i finansministeriet
Meinander, Tor Nils Hilding 17.3.1950 17.1.1951 RKP
Undervisningsminister
Heljas, Lennart Albert 17.3.1950 17.1.1951 Maalaisliitto
Minister i lantbruksministeriet
Luukka, Eemil Vihtori 17.3.1950 17.1.1951 Maalaisliitto
Lantbruksminister
Vilhula, Taavi Nikolai 17.3.1950 17.1.1951 Maalaisliitto
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Miettunen, Martti Juhani 17.3.1950 17.1.1951 Maalaisliitto
Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Kleemola, Kauno Antero 17.3.1950 17.1.1951 Maalaisliitto
Riikonen, Lauri 24.3.1950 31.3.1950 Maalaisliitto
Vesterinen, Vihtori 31.3.1950 17.1.1951 Maalaisliitto
Handels- och industriminister
Tuomioja, Sakari Severi 17.3.1950 30.9.1950 Edistyspuolue
Aura, Teuvo Ensio 30.9.1950 17.1.1951 Edistyspuolue
Socialminister
Törngren, Ralf Johan Gustaf 17.3.1950 17.1.1951 RKP
Minister i socialministeriet
Vesterinen, Vihtori 17.3.1950 17.1.1951 Maalaisliitto
Kleemola, Kauno Antero 24.3.1950 30.9.1950 Maalaisliitto
Aura, Teuvo Ensio 30.9.1950 17.1.1951 Edistyspuolue

Partifördelning

17.3.1950
Maalaisliitto 10
Edistyspuolue 2
RKP 2
ammatti/virkamies 1
17.1.1951
Maalaisliitto 10
Edistyspuolue 3
RKP 2
ammatti/virkamies 1

2.12.2021 9.34. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning