En bestämd regerings sammansättning

36. Kekkonen IV | 9.7.1953 - 17.11.1953

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Kekkonen, Urho Kaleva 9.7.1953 17.11.1953 Maalaisliitto
Minister för utrikesärendena
Törngren, Ralf Johan Gustaf 9.7.1953 17.11.1953 RKP
Justitieminister
Högström, Sven Axel 9.7.1953 17.11.1953 RKP
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Sukselainen, Vieno Johannes 9.7.1953 17.11.1953 Maalaisliitto
Försvarsminister
Kleemola, Kauno Antero 9.7.1953 17.11.1953 Maalaisliitto
Finansminister
Niukkanen, Juho 9.7.1953 17.11.1953 Maalaisliitto
Minister i finansministeriet
Meinander, Tor Nils Hilding 9.7.1953 17.11.1953 RKP
Undervisningsminister
Virolainen, Johannes 9.7.1953 17.11.1953 Maalaisliitto
Lantbruksminister
Miettunen, Martti Juhani 9.7.1953 17.11.1953 Maalaisliitto
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Mäkinen, Eero 9.7.1953 27.10.1953 ammatti/virkamies
Eskola, Kustaa Oskari 30.10.1953 17.11.1953 Maalaisliitto
Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Eskola, Kustaa Oskari 9.7.1953 30.10.1953 Maalaisliitto
Handels- och industriminister
Aura, Teuvo Ensio 9.7.1953 17.11.1953 ammatti/virkamies
Socialminister
Hietanen, Lauri Bernhard 9.7.1953 17.11.1953 ammatti/virkamies
Minister i socialministeriet
Simonen, Vieno 9.7.1953 17.11.1953 Maalaisliitto

Partifördelning

9.7.1953
Maalaisliitto 8
RKP 3
ammatti/virkamies 3
17.11.1953
Maalaisliitto 8
RKP 3
ammatti/virkamies 2

2.12.2021 8.29. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning