En best�md regerings sammans�ttning

38. Törngren | 5.5.1954 - 20.10.1954

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Törngren, Ralf Johan Gustaf 5.5.1954 20.10.1954 RKP
Utrikesminister / Minister för utrikesärendena
Kekkonen, Urho Kaleva 5.5.1954 20.10.1954 Maalaisliitto
Justitieminister
Puhakka, Yrjö Wilhelm 5.5.1954 20.10.1954 ammatti/virkamies
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Leskinen, Väinö Olavi 5.5.1954 20.10.1954 SDP
Försvarsminister
Skog, Emil Albert 5.5.1954 20.10.1954 SDP
Finansminister
Sukselainen, Vieno Johannes 5.5.1954 20.10.1954 Maalaisliitto
Minister i finansministeriet
Miettunen, Martti Juhani 7.5.1954 20.10.1954 Maalaisliitto
Undervisningsminister
Virolainen, Johannes 5.5.1954 20.10.1954 Maalaisliitto
Lantbruksminister
Kalliokoski, Viljami 5.5.1954 20.10.1954 Maalaisliitto
Minister i lantbruksministeriet
Tiainen, Johannes 5.5.1954 20.10.1954 SDP
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Miettunen, Martti Juhani 5.5.1954 20.10.1954 Maalaisliitto
Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Sumu, Toimi Aku 5.5.1954 20.10.1954 SDP
Handels- och industriminister
Tervo, Penna 5.5.1954 20.10.1954 SDP
Socialminister
Leivo-Larsson, Tyyne Lilja 5.5.1954 20.10.1954 SDP
Minister i socialministeriet
Simonen, Vieno 5.5.1954 20.10.1954 Maalaisliitto
Sumu, Toimi Aku 7.5.1954 20.10.1954 SDP

Partifördelning

5.5.1954
Maalaisliitto 6
SDP 6
RKP 1
ammatti/virkamies 1
20.10.1954
Maalaisliitto 6
SDP 6
RKP 1
ammatti/virkamies 1

22.9.2020 18.22. Ministerdatasystemet, Statsr�dets kommunikationsavdelning