En bestämd regerings sammansättning

39. Kekkonen V | 20.10.1954 - 3.3.1956

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Kekkonen, Urho Kaleva 20.10.1954 15.2.1956 Maalaisliitto
Minister för utrikesärendena
Virolainen, Johannes 20.10.1954 3.3.1956 Maalaisliitto
Justitieminister
Simonen, Aarre Edvard 20.10.1954 6.11.1954 SDP
Henriksson, Weio Vilho 6.11.1954 3.3.1956 ammatti/virkamies
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Leskinen, Väinö Olavi 20.10.1954 30.9.1955 SDP
Käkelä, Valto Edvard 30.9.1955 3.3.1956 SDP
Försvarsminister
Skog, Emil Albert 20.10.1954 3.3.1956 SDP
Finansminister
Tervo, Penna 20.10.1954 26.2.1956 SDP
Minister i finansministeriet
Vennamo, Veikko 20.10.1954 3.3.1956 Maalaisliitto
Undervisningsminister
Saalasti, Kerttu 20.10.1954 3.3.1956 Maalaisliitto
Lantbruksminister
Kalliokoski, Viljami 20.10.1954 3.3.1956 Maalaisliitto
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Miettunen, Martti Juhani 20.10.1954 3.3.1956 Maalaisliitto
Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Tiainen, Johannes 20.10.1954 3.3.1956 SDP
Handels- och industriminister
Simonen, Aarre Edvard 20.10.1954 3.3.1956 SDP
Socialminister
Peltonen, Onni Evert 20.10.1954 3.3.1956 SDP
Minister i socialministeriet
Leivo-Larsson, Tyyne Lilja 20.10.1954 3.3.1956 SDP
Tiainen, Johannes 22.10.1954 3.3.1956 SDP

Partifördelning

20.10.1954
SDP 7
Maalaisliitto 6
3.3.1956
SDP 6
Maalaisliitto 5
ammatti/virkamies 1

2.12.2021 9.29. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning