En bestämd regerings sammansättning

4. Castren K. | 17.4.1919 - 15.8.1919

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Castrén, Kaarlo 17.4.1919 15.8.1919 Edistyspuolue
Minister för utrikesärendena
Enckell, Carl Johan Alexis 17.4.1919 28.4.1919 ammatti/virkamies
Holsti, Eino Rudolf Woldemar 28.4.1919 15.8.1919 Edistyspuolue
Biträdande utrikesminister
Ehrnrooth, Leo Reinhold 17.4.1919 19.6.1919 RKP
Justitieminister
Söderholm, Karl Gustaf 17.4.1919 15.8.1919 RKP
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Voss-Schrader, Carl Emil Fredrik 17.4.1919 15.8.1919 ammatti/virkamies
Krigsminister
Waldén, Karl Rudolf 17.4.1919 15.8.1919 ammatti/virkamies
Finansminister
Ramsay, August 17.4.1919 15.8.1919 RKP
Kyrko och undervisningsminister
Soininen, August Mikael 17.4.1919 15.8.1919 Edistyspuolue
Lantbruksminister
Kallio, Kyösti 17.4.1919 15.8.1919 Maalaisliitto
Biträdande jordbruksminister
Hahl, Eero Viljam 17.4.1919 15.8.1919 Maalaisliitto
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Erkko, Eero 17.4.1919 15.8.1919 Edistyspuolue
Handels- och industriminister
Vennola, Juho Heikki 17.4.1919 15.8.1919 Edistyspuolue
Socialminister
Alkio, Santeri 17.4.1919 15.8.1919 Maalaisliitto
Livsmedelsminister
Collan, Karl Johan Mikael 17.4.1919 15.8.1919 Edistyspuolue
Minister utan portfölj
Luopajärvi, Mikko 17.4.1919 15.8.1919 Maalaisliitto

Partifördelning

17.4.1919
Edistyspuolue 5
Maalaisliitto 4
RKP 3
ammatti/virkamies 3
15.8.1919
Edistyspuolue 6
Maalaisliitto 4
RKP 2
ammatti/virkamies 2

2.12.2021 9.39. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning