En bestämd regerings sammansättning

48. Lehto | 18.12.1963 - 12.9.1964

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Lehto, Reino Ragnar 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Statsministerns ställföreträdare
Nuorvala, Aarne Johannes 18.12.1963 8.6.1964 ammatti/virkamies
Oittinen, Reino Henrik 12.6.1964 12.9.1964 ammatti/virkamies
Minister i statsrådets kansli
Nuorvala, Aarne Johannes 18.12.1963 8.6.1964 ammatti/virkamies
Minister för utrikesärendena
Hallama, Eino Jaakko Untamo 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Minister i utrikesministeriet
Mattila, Olavi Johannes 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Justitieminister
Merimaa, Henrik Olavi 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Hannus, Arno Viktor Gustaf 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Försvarsminister
Leinonen, Kaarlo Olavi 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Finansminister
Rekola, Esko Johannes 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Minister i finansministeriet
Tuominen, Heikki Aukusti 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Undervisningsminister
Oittinen, Reino Henrik 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Lantbruksminister
Suomela, Vilho Samuli 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Niskala, Martti Alfred 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Handels- och industriminister
Mattila, Olavi Johannes 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Minister i handels och industriministeriet
Niini, Aarno Maurits 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Socialminister
Ojala, Olof Edvinson 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Minister i socialministeriet
Kull, Magnus Ingmar 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies

Partifördelning

18.12.1963
ammatti/virkamies 15
12.9.1964
ammatti/virkamies 14

2.12.2021 8.47. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning