En bestämd regerings sammansättning

50. Paasio | 27.5.1966 - 22.3.1968

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Paasio, Kustaa Rafael 27.5.1966 22.3.1968 SDP
Statsministerns ställföreträdare
Oittinen, Reino Henrik 27.5.1966 22.3.1968 SDP
Minister för utrikesärendena
Karjalainen, Ahti Kalle Samuli 27.5.1966 22.3.1968 Keskusta
Justitieminister
Simonen, Aarre Edvard 27.5.1966 22.3.1968 TPSL
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Viitanen, Martti Juho 27.5.1966 30.11.1967 SDP
Väyrynen, Onni Antero 1.12.1967 22.3.1968 SDP
Minister i inrikesministeriet
Suorttanen, Sulo Elias 27.5.1966 22.3.1968 Keskusta
Försvarsminister
Suorttanen, Sulo Elias 27.5.1966 22.3.1968 Keskusta
Finansminister
Koivisto, Mauno Henrik 27.5.1966 31.12.1967 SDP
Raunio, Eino Albin 1.1.1968 22.3.1968 SDP
Minister i finansministeriet
Alenius, Ele Allan 27.5.1966 22.3.1968 SKDL
Undervisningsminister
Oittinen, Reino Henrik 27.5.1966 22.3.1968 SDP
Lantbruksminister
Kaasalainen, Nestor Johannes 27.5.1966 22.3.1968 Keskusta
Minister i lantbruksministeriet
Lindeman, Lars Sebastian 27.5.1966 22.3.1968 SDP
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Suonpää, Leo Evald 27.5.1966 22.3.1968 SKDL
Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Ryhtä, Niilo Mikael 27.5.1966 31.8.1967 Keskusta
Kekkonen, Matti Kaleva 8.9.1967 22.3.1968 Keskusta
Handels- och industriminister
Salonen, Olavi Oskar 27.5.1966 22.3.1968 SDP
Socialminister
Koivunen, Paavo Matias (Matti) 27.5.1966 22.3.1968 SKDL
Minister i socialministeriet
Timonen, Esa Elias 27.5.1966 31.8.1967 Keskusta
Saloranta, Toivo Nikolai 8.9.1967 22.3.1968 Keskusta

Partifördelning

27.5.1966
SDP 6
Keskusta 5
SKDL 3
TPSL 1
22.3.1968
SDP 6
Keskusta 5
SKDL 3
TPSL 1

2.12.2021 9.47. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning