En bestämd regerings sammansättning

52. Aura | 14.5.1970 - 15.7.1970

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Aura, Teuvo Ensio 14.5.1970 15.7.1970 ammatti/virkamies
Statsministerns ställföreträdare
Hetemäki, Olli Päiviö 14.5.1970 15.7.1970 ammatti/virkamies
Minister för utrikesärendena
Leskinen, Väinö Olavi 14.5.1970 15.7.1970 ammatti/virkamies
Justitieminister
Liinamaa, Keijo Antero 14.5.1970 15.7.1970 ammatti/virkamies
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Hiltunen, Teemu Antero 14.5.1970 15.7.1970 ammatti/virkamies
Försvarsminister
Pentti, Arvo Veikko 14.5.1970 15.7.1970 ammatti/virkamies
Finansminister
Hetemäki, Olli Päiviö 14.5.1970 15.7.1970 ammatti/virkamies
Minister i finansministeriet
Liinamaa, Keijo Antero 26.5.1970 15.7.1970 ammatti/virkamies
Undervisningsminister
Numminen, Jaakko Mauri 14.5.1970 15.7.1970 ammatti/virkamies
Lantbruksminister
Westermarck, Nils Christian 14.5.1970 15.7.1970 ammatti/virkamies
Trafikminister
Niskala, Martti Alfred 14.5.1970 15.7.1970 ammatti/virkamies
Handels- och industriminister
Mattila, Olavi Johannes 14.5.1970 15.7.1970 ammatti/virkamies
Social- och hälsovårdsminister
Korhonen, Gunnar Aleksander 14.5.1970 15.7.1970 ammatti/virkamies
Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet
Lahtinen, Alli Kyllikki 14.5.1970 15.7.1970 ammatti/virkamies
Arbetskraftsminister
Timonen, Esa Elias 14.5.1970 15.7.1970 ammatti/virkamies

Partifördelning

14.5.1970
ammatti/virkamies 13
15.7.1970
ammatti/virkamies 13

2.12.2021 8.29. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning