En bestämd regerings sammansättning

55. Paasio II | 23.2.1972 - 4.9.1972

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Paasio, Kustaa Rafael 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Statsministerns ställföreträdare
Koivisto, Mauno Henrik 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Minister i statsrådets kansli
Louekoski, Matti Kalevi 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Minister för utrikesärendena
Sorsa, Taisto Kalevi 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Minister i utrikesministeriet
Linnamo, Jussi 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Justitieminister
Paavola, Pekka Kalervo 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Viitanen, Martti Juho 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Försvarsminister
Hostila, Sulo Armas 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Finansminister
Koivisto, Mauno Henrik 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Minister i finansministeriet
Eskman, Margit Marjatta Margareta 23.2.1972 31.5.1972 SDP
Karkinen, Seija Marjatta 31.5.1972 4.9.1972 SDP
Undervisningsminister
Sundqvist, Ulf Ludvig 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Minister i undervisningsministeriet
Holappa, Pentti Vihtori 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Jord- och skogsbruksminister
Happonen, Leo Albert 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Trafikminister
Nevalainen, Valde Nestori 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Handels- och industriminister
Linnamo, Jussi 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Minister i handels och industriministeriet
Lindblom, Seppo Olavi 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Social- och hälsovårdsminister
Kaipainen, Osmo Ensio 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet
Fredriksson, Ahti Vilhelm 23.2.1972 4.9.1972 SDP
Linnamo, Jussi 25.2.1972 4.9.1972 SDP
Arbetskraftsminister
Helle, Veikko Kullervo 23.2.1972 4.9.1972 SDP

Partifördelning

23.2.1972
SDP 17
4.9.1972
SDP 17

2.12.2021 9.28. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning