En bestämd regerings sammansättning

58. Miettunen II | 30.11.1975 - 29.9.1976

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Miettunen, Martti Juhani 30.11.1975 29.9.1976 Keskusta
Statsministerns ställföreträdare
Sorsa, Taisto Kalevi 30.11.1975 29.9.1976 SDP
Minister i statsrådets kansli
Karpola, Reino 30.11.1975 29.9.1976 Keskusta
Minister för utrikesärendena
Sorsa, Taisto Kalevi 30.11.1975 29.9.1976 SDP
Minister i utrikesministeriet
Lehto, Sakari Tapani 12.12.1975 29.9.1976 ammatti/virkamies
Justitieminister
Gestrin, Lars Olof Kristian 30.11.1975 29.9.1976 RKP
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Tiilikainen, Paavo Herman 30.11.1975 29.9.1976 SDP
Minister i inrikesministeriet
Hänninen, Mauno Olavi 30.11.1975 29.6.1976 SKDL
Hautala, Uuno Arvo 29.6.1976 29.9.1976 SKDL
Försvarsminister
Melin, Ingvar Selimson 30.11.1975 29.9.1976 RKP
Finansminister
Paavela, Paul 30.11.1975 29.9.1976 SDP
Minister i finansministeriet
Luukka, Viljo Johannes 30.11.1975 9.4.1976 ammatti/virkamies
Rekola, Esko Johannes 9.4.1976 29.9.1976 ammatti/virkamies
Undervisningsminister
Väyrynen, Paavo Matti 30.11.1975 29.9.1976 Keskusta
Minister i undervisningsministeriet
Kivistö, Kalevi Johannes 30.11.1975 29.9.1976 SKDL
Jord- och skogsbruksminister
Linna, Heimo Immanuel 30.11.1975 29.9.1976 Keskusta
Trafikminister
Hjerppe, Kauko Kustaa 30.11.1975 29.9.1976 SKDL
Handels- och industriminister
Rantala, Eero Yrjö Juhani 30.11.1975 29.9.1976 SDP
Minister i handels och industriministeriet
Lehto, Sakari Tapani 12.12.1975 29.9.1976 ammatti/virkamies
Social- och hälsovårdsminister
Toivanen, Irma Hellin 30.11.1975 29.9.1976 Liberaalinen kansanpuolue
Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet
Työläjärvi, Pirkko Annikki 30.11.1975 29.9.1976 SDP
Arbetskraftsminister
Aitio, Paavo Johannes 30.11.1975 29.9.1976 SKDL

Partifördelning

30.11.1975
SDP 5
Keskusta 4
SKDL 4
RKP 2
Liberaalinen kansanpuolue 1
ammatti/virkamies 1
29.9.1976
SDP 5
Keskusta 4
SKDL 4
RKP 2
ammatti/virkamies 2
Liberaalinen kansanpuolue 1

2.12.2021 8.25. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning