En bestämd regerings sammansättning

59. Miettunen III | 29.9.1976 - 15.5.1977

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Miettunen, Martti Juhani 29.9.1976 15.5.1977 Keskusta
Statsministerns ställföreträdare
Karjalainen, Ahti Kalle Samuli 29.9.1976 15.5.1977 Keskusta
Minister i statsrådets kansli
Karjalainen, Ahti Kalle Samuli 29.9.1976 15.5.1977 Keskusta
Minister för utrikesärendena
Korhonen, Keijo Tero 29.9.1976 15.5.1977 Keskusta
Minister i utrikesministeriet
Aminoff, Albrecht Carl Göran 29.9.1976 15.5.1977 RKP
Justitieminister
Gestrin, Lars Olof Kristian 29.9.1976 15.5.1977 RKP
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Uusitalo, Eino Oskari 29.9.1976 15.5.1977 Keskusta
Försvarsminister
Westerlund, Seppo Assar Kustaa 29.9.1976 15.5.1977 Liberaalinen kansanpuolue
Finansminister
Rekola, Esko Johannes 29.9.1976 15.5.1977 ammatti/virkamies
Minister i finansministeriet
Loikkanen, Jouko 29.9.1976 15.5.1977 Keskusta
Undervisningsminister
Väänänen, Helmi Marjatta 29.9.1976 15.5.1977 Keskusta
Jord- och skogsbruksminister
Virolainen, Johannes 29.9.1976 15.5.1977 Keskusta
Trafikminister
Granvik, Ragnar Ingemar 29.9.1976 15.5.1977 RKP
Handels- och industriminister
Berner, Arne Morten 29.9.1976 15.5.1977 Liberaalinen kansanpuolue
Minister i handels och industriministeriet
Aminoff, Albrecht Carl Göran 29.9.1976 15.5.1977 RKP
Social- och hälsovårdsminister
Toivanen, Irma Hellin 29.9.1976 15.5.1977 Liberaalinen kansanpuolue
Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet
Kangas, Ilmi Orvokki 29.9.1976 15.5.1977 Keskusta
Arbetskraftsminister
Väyrynen, Paavo Matti 29.9.1976 15.5.1977 Keskusta

Partifördelning

29.9.1976
Keskusta 9
Liberaalinen kansanpuolue 3
RKP 3
ammatti/virkamies 1
15.5.1977
Keskusta 9
Liberaalinen kansanpuolue 3
RKP 3
ammatti/virkamies 1

2.12.2021 8.44. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning