En best�md regerings sammans�ttning

6. Erich | 15.3.1920 - 9.4.1921

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Erich, Rafael Waldemar 15.3.1920 9.4.1921 Kokoomus
Utrikesminister / Minister för utrikesärendena
Holsti, Eino Rudolf Woldemar 15.3.1920 9.4.1921 Edistyspuolue
Justitieminister
Söderholm, Karl Gustaf 15.3.1920 28.6.1920 RKP
Granfelt, Otto Hjalmar 28.6.1920 9.4.1921 RKP
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
von Hellens, Albert Alexander 15.3.1920 9.4.1921 Edistyspuolue
Krigsminister
Jalander, Bruno Fredrik 15.3.1920 9.4.1921 ammatti/virkamies
Finansminister
Vartiovaara, Jonathan Vindician 15.3.1920 9.4.1921 Kokoomus
Kyrko och undervisningsminister
Ingman, Lauri Johannes 15.3.1920 9.4.1921 Kokoomus
Lantbruksminister
Pehkonen, Eero Yrjö 15.3.1920 9.4.1921 Maalaisliitto
Biträdande jordbruksminister
Hahl, Eero Viljam 15.3.1920 9.4.1921 Maalaisliitto
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Lavonius, Magnus Karl 15.3.1920 9.4.1921 Edistyspuolue
Handels- och industriminister
Ehrnrooth, Leo Reinhold 15.3.1920 12.8.1920 RKP
Procopé, Johan Hjalmar Fredrik 19.8.1920 9.4.1921 RKP
Socialminister
Joukahainen, Vilkku 15.3.1920 9.4.1921 Maalaisliitto
Livsmedelsminister
Wuokoski, Kaarlo Villiam 26.3.1920 9.2.1921 Edistyspuolue

Partifördelning

15.3.1920
Edistyspuolue 3
Kokoomus 3
Maalaisliitto 3
RKP 2
ammatti/virkamies 1
9.4.1921
Edistyspuolue 3
Kokoomus 3
Maalaisliitto 3
RKP 2
ammatti/virkamies 1

28.10.2020 14.27. Ministerdatasystemet, Statsr�dets kommunikationsavdelning