En bestämd regerings sammansättning

65. Aho | 26.4.1991 - 13.4.1995

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Aho, Esko Tapani 26.4.1991 13.4.1995 Keskusta
Statsministerns ställföreträdare
Kanerva, Ilkka Armas Mikael 26.4.1991 23.8.1991 Kokoomus
Salolainen, Pertti Edvard 23.8.1991 13.4.1995 Kokoomus
Utrikesminister
Väyrynen, Paavo Matti 26.4.1991 5.5.1993 Keskusta
Haavisto, Heikki Johannes 5.5.1993 3.2.1995 Keskusta
Rantanen, Paavo Ilmari 3.2.1995 13.4.1995 ammatti/virkamies
Minister i utrikesministeriet
Kankaanniemi, Toimi Olavi 26.4.1991 28.6.1994 Kristillinen liitto
Salolainen, Pertti Edvard 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus
Juhantalo, Kauko Johannes 3.5.1991 3.8.1992 Keskusta
Tuomisto, Pekka Juhani Konstantin 3.8.1992 1.8.1993 Keskusta
Kääriäinen, Seppo Arimo 1.8.1993 13.4.1995 Keskusta
Justitieminister
Pokka, Pirkko Hannele 26.4.1991 30.4.1994 Keskusta
Jäätteenmäki, Anneli Tuulikki 1.5.1994 13.4.1995 Keskusta
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Pekkarinen, Reijo Mauri Matias 26.4.1991 13.4.1995 Keskusta
Försvarsminister
Rehn, Märta Elisabeth 26.4.1991 1.1.1995 RKP
Enestam, Jan-Erik 2.1.1995 13.4.1995 RKP
Finansminister
Viinanen, Iiro Tahvo Juhani 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus
Minister i finansministeriet
Kanerva, Ilkka Armas Mikael 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus
Undervisningsminister
Uosukainen, Riitta Maria 26.4.1991 11.2.1994 Kokoomus
Heinonen, Olli-Pekka 11.2.1994 13.4.1995 Kokoomus
Minister i undervisningsministeriet
Isohookana-Asunmaa, Tytti Maria 26.4.1991 13.4.1995 Keskusta
Jord- och skogsbruksminister
Pura, Martti Heikki 26.4.1991 12.4.1994 Keskusta
Pesälä, Veijo Mikko 12.4.1994 13.4.1995 Keskusta
Trafikminister
Norrback, Johan Ole 26.4.1991 13.4.1995 RKP
Handels- och industriminister
Juhantalo, Kauko Johannes 26.4.1991 3.8.1992 Keskusta
Tuomisto, Pekka Juhani Konstantin 3.8.1992 1.8.1993 Keskusta
Kääriäinen, Seppo Arimo 1.8.1993 13.4.1995 Keskusta
Minister i handels och industriministeriet
Salolainen, Pertti Edvard 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus
Social- och hälsovårdsminister
Kuuskoski, Eeva Maija Kaarina 26.4.1991 24.4.1992 Keskusta
Huuhtanen, Jorma Kalevi 24.4.1992 13.4.1995 Keskusta
Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet
Kankaanniemi, Toimi Olavi 26.4.1991 28.6.1994 Kristillinen liitto
Pokka, Pirkko Hannele 3.5.1991 17.5.1991 Keskusta
Rehn, Märta Elisabeth 17.5.1991 1.1.1995 RKP
Enestam, Jan-Erik 2.1.1995 13.4.1995 RKP
Arbetsminister
Kanerva, Ilkka Armas Mikael 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus
Miljöminister
Pietikäinen, Sirpa Maria 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus
Minister i miljöministeriet
Rusanen, Pirjo Maija 26.4.1991 2.1.1995 Kokoomus
Taina, Anneli Kristiina 2.1.1995 13.4.1995 Kokoomus

Partifördelning

26.4.1991
Keskusta 8
Kokoomus 6
RKP 2
Kristillinen liitto 1
13.4.1995
Keskusta 7
Kokoomus 6
RKP 2
ammatti/virkamies 1

2.12.2021 9.7. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning